נוצר מצב,

כמו חלון הזדמנויות בפוליטיקה

של הגדולים.

שלוש מכוניות הזדמנו לרחוב הצדדי של

סבתא שלי

אחד אחרי השני.

 

ולחצות כביש צר, כמו החלה

ביום שישי, זה קל

כל כך קל

כמו שאתאהב יום אחד בבחורה

אז חציתי אחרי המכונית השניה,

ולא הסתכלתי שמאלה וימינה ושמאלה

ורצתי מהר שלא יצפור

שוב ושוב ושוב ומהר.

 

ואחרי כמעט עשרים וחמש שנים

כתבתי על האירוע הזה היחידי

ששלושה רכבים

אחד אחרי השני

הזדמנו להם לרחובי.