בברכה ובתפילה לשגשוג ושלום עת נוצץ היהלום כי הוגשם חלום: הגעתם עד הלום שאו, קחו מנחה מלוא החופן פרחים, שושן ונרקיס מכורכין עלי בימה נחים הניצן שזה עלה יעלה כעץ אהבתכם ביום רצון ומשאלה, עת דודים כלה