כשנעלמו הפיות מגננו

והשתתקו כל הפלאים

נגלה עולם נקי וזך

בהיר ורענן.