יכולות שנתגלו לי

באביב נעורי

שבות אלי עכשיו

.מגלה אותן מחדש- וניפעם

היכולת לאהבת האדם באשר הוא אדם

לקום בבוקר ולחייך אל העולם-

הבק הנד בטניס שולחן-

וכתיבת שירים מזמן לזמן-

 

אז אולי

תשוב עתה גם התשוקה

לצייר ולרשום

נוף ואדם

כמו שאהבתי פעם

.באביב נעורי