אל השמש! מביטות עינינו. אל השמש! תקוותנו נשואות. אל השמש! קוראות שפתנו ואל האור – רגלנו צועדות.