ליל סער הכתה הרוח שורות שורות עמדו בפני סיעור המשב עד אשר נכנעו לה ולא יכלו עמוד ליל סער הכתה הרוח סחפה כל אשר ניתן הפרי,העידית,המלח שנתנה הארץ הטובה בעמל שנים וביגע ליל סער הכתה רוח רוח סתרים מערבית ועמה גל ים עכור ושמי חשור קודרים לסחוף קרקע זו ניתנה בהבטחת אלפי שנים 2002-5-8