לילה בלי שמים הפחיד אותי. לא היה ברור אם המחר יבוא. אנשים מתהדרים, בצל של אחרים. את הצל של עצמם לא קולטים. לא פעם התחשק לי לסנוור את הצל עם זכוכית עד שיישרף כמו הלילה ששרף את השמים. והשאיר לי מחר של ספק.