עת ימי חמה היא סלסילת ביכורי פירות ניצבת על אם הדרך בעיני עוברי האורח אינה שווה כל ערך. ביכורי והילולי פירות הינם קטפתים לראשונה בזו העת ממיטב פרי המטע הגן הסל גדוש לעייפה מכל אך אין אחד שייטול. כבר מאוחר , תקרב שעתם עוד מעט יפשה בתקרובת הקימחון והתרקובת וציפור ,תולעת וזבובון ינקרו בה בקולות ניצחון. אביב 2001