רצוא ושוב

מריצות הרגליים

להרע ולהיטיב

 

על חטאים

יש לרצות

תקופות מאסר

 

למעשי חסד

יש לחזר על הפתחים

לרצות, להתאוות

 

מריצים מריצות

במרץ מרנין

ללא תועלת בכלל

 

ושוב מגיעים לנקודת הפתיחה

בלי לשנות דבר מקודם

 

אין דבר העומד בפני הרצון

הפנימי ולא של היצר

רק כך למעלה,

יתרצה ברחמיו