על המזרח התיכון רוח ים מתבדרת. צריחי מסגדים; בתי כנסת ומגדלי כנסיות. השמש צובעת בזהבה. חולות מדבר וארץ מזרע, מתמזגים בנֶגֶן, של קסם וחמדה. המזרח הקדום; הוד והדר, אופפנו. מעל הנילוס; החידקל והירדן, אור ירח, נוגֵה. המזרח התיכון! מרחב לעמים אחים וחיי רוגע. יחד, עתיד משותף נבנה.