ורגע לפני קבלת ההחלטה

ראיתי דמותך כמתוך ענן.

"אין סיבות לאושר,

הוא קיים כמצע גידול בַתחתית "

לוּ ידעת כמה צדקת.