אני מתחננת ממך

בבקשה!

הניחי לי לנפשי.

לא, אני לא יכולה לתת לך להיכנס

אין שם מקום גם לא לעצמי.

אל תנסי בדרכים חלופות

לא, גם לא בתחבולות.

תני לזמן לרפא את הפצעים

אולי אני אצליח לאחות את השברים

אל תלחצי עליי זה לא יעזור

אני מבטיחה לנסות לחזור

אני רוצה פינה שקטה.

כן... בלעדייך!!

כי אני בלעדיי...