מילאתי כוס ברנדי

 

ולצידה אחת של ספרייט

 

כך שקודם כל עוד כמה גרמים

 

של פלסטיק יזרקו לפח

 

ומלבד לקונטרסט הצבעוני היפה

 

יש פה עניינים יותר עמוקים

 

או שאולי שתיתי יותר מידי

 

ושני העולמות המזוגים

 

בכלים שקופים מולי

 

אינם יותר

 

מנוזלים טפלים

 

 

 

 

נספח:

מסה קצרה על קטגוריות ובדיחות

מסה קצרה זו באה להבהיר את קיטלוגו של הקטע הנ"ל בסוגת שירה ולא השירבדיחה.

מחד, אין ספק שהקט"ע הנל אינו רציני בעליל. אך מאידך,  נשאל את עצמנו האם יש בכלל דבר כזה שיר שאינו בדיחה? כל שיר, (או לפחות כל שיר מוצלח) יכלול גם קריצה כלשהי, מעט "איפכה מסתברא" וקמצוץ "הפוך בה והפוך בה דכולה בו". אני מרחם על מי שאינו מסוגל לקרוא שירה בחוש הומור, כפי שאני מרחם על מי שאינו מסוגל להתרגש ברצינות משיר. גרוע מכך, כאשר מבודדים את הבדיחה מהשיר, נותרת רק קריצה ריקנית. מה שהוא בדיחה ותו ליכא- בוודיא אינו שירה. וברוח אדרית זו ומעט על דרך הקבלה  נאמר שהשירבדיחה הוא שיר בלשון דוכרא, חד וזויתי, גברי גא ומזדכר  בחינת גבורה וצימצום. ואילו שירה היא עלמת חן דנוקבא, יפיפיה ושופעת, קורצת ומפתה,  בחינת חסד, בחינת סוד, ובחינת אהבה.

שיהיה "30 יום שליפני החג" שמח

 

נביששתה יותר מכדי לימודו