אח! המקומות ההם,

אלה שלא אשכח לעולם.

חדרך הראשון בשעת שקיעה

חדרך השני, כשנכנסתי בהפתעה

(לא הספקתם להתכסות, את זוכרת)

עץ החרוב, שנעקר לכבוד בית הכנסת

(אלוהים אלוהים! חיים)

הספסל. סנדויץ´ בשרי בשבת בבוקר

קניתָ לי גלידה, איך שאבא כעס.

החצר, בשיטפון ראשון (ים סוער לקטן מימדים) 

ושני   ושלישי (איך גבהתי...)

חדרי- מוצף שתן של צהריים, שאמא

לא תתעורר.

 

אח! המקומות ההם שהשארתי לָעולם

מתגנבים אליי במראות לילה 

ואני, במעדר וטוריה גדולה

מכסה מכסה אותם ומהדק חזק

מי יודע מה יצמיחו שנים.