ואם מתוך הערפל תגלה אלי,

מה בכך,

הלא הלנתי שדים רבים באפילות.

ואם בשחר-יום תבוא,

האם אישה אני, שאקבלך לחיקי?

 

ספטמבר 1998