בסוף המערכה נשאר אפר-רב לברכה בסוף המערכה זזים הוילונות מחכים לפתיחה.