מאט קוטון

אני חושב משמע אני קיים.

שירי עבדות.

כשגנבו את מקומי בבית הכנסת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה