התבטל

היה לאין

יש עוד דברים מסביב

ואולי לא?

 

תשכח מעצמך

תראה –

אנשים

ה'

עולם

 

אבל מה זה נותן לי?

 

מאין יבוא עזרך

החכמה מאין תמצא

אבל זה לא מה שחשוב

ואפילו זה לא יקרה, אם לא תהיה

אין

 

יש כמה דרכים להתגונן

מפחד, מקור, מאלימות

יש להם שמות שונים

הגנה, התקפה, התעלמות

פרווה, תנור, אין

זה אותו דבר

 

תתבטל לדבר, תן לו כניסה חופשית

הוא יציף אותך לחלוטין

בסוף תהיה בצד השני

שם דברים יראו לגמרי אחרת

 

ראש השנה

ה' הוא המלך

העולם עומד למשפט – בשלמותו

כל רצוני הוא לעבדך בלב שלם

להמליך אותך

 

יום כיפור

אני עומד למשפט

אני?

מה זה?

אם משהו בי מפריע לך

תמחק אותי

אין עניין להמשיך

אבל אז אני מגלה

שכל עוונותי נמחלו

מעולם לא היו

 

 

 

סוכות

שמחה

אני אתך

אוכל וישן – בשבילך

לא אוכל ולא ישן – בשבילך

קר בסוכה

אבל לי נעים, לא מצטער לרגע

אין לי אש פנימית שמחממת אותי

אין לי כלום

 

זה בדיוק העניין

 

אומרים שבשמחת תורה שואבים

ממעיינות השמחה

לכל השנה כולה

 

אומרים שטבילה משמעה התבטלות

להיות לגמרי בפנים

בלי שום חציצות

 

אשריכם ישראל

לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם

אביכם שבשמים

המקווה שבשמים

 

שלשה ימים אחר כך סבלתי משרירים תפוסים

גרון כואב

ושפשפת

לא שאבתי כלום, לא שמרתי בשביל עצמי

אבל טבלתי בו, במקווה

במעיין.