אל בורא כל, שאין עליו כל עול

אשר היה ויהיה בכל מחר ואתמול

 איך יעלה אליו אשר כהבל חלפו ימיו

וכיצד יאמר תפילה, אדם אשר להבל דמה

 

חננו האל בזכות

ונוכל לעטוף מלכות

אזי בגיל ורעדה

נעמוד לפניו בתפילה

 

חננו האל למעננו

על כן נמלא חובנו

נטמיע אל תוך נפשנו

את רננת ותחינת תפילתנו

 

אור לכ´ אייר תשס"ד