מעבר לגבולות

ההערצה

שוכנת האהבה

יודעת החסרונות

עד קצה

 מחוזות הסלידה

זורחת

 

לא נצנוצי זוהר

תבהיק

רק אור

עגמומי

יציב

 

המשאיר מקומות

לזריחות עוד

 

לצללים

עוטפי עלבונות

ושגגות

 

לחיים

רצופי קיום