וישלחהו מעמק חברון

והלא בהר היא יושבת.

יש משהו עמוק בעיר הזאת

 שגורם לאנשים לעשות באמת

מה שעולה על ליבם

שמעלה על ליבם של אנשי אמת

לקום ולעשות.

אבל היום אני נמצא כאן בתפקיד

של שוטר בגן ילדים

שכבר מזמן הפסיקו לשחק

וכל היום משתוללים במתקנים.

 

כשיורד הערב על עיר המשוגעים

הכל לפתע נרגע

ואני קצת עם עצמי.

הירח עולה בעמדת השמירה שלי

ואיתו עולה סוף סוף בּלִיל מחשבות

וגם כמה שורות לשירים לפעמים.

אבל עוד מעט יגמר הלילה

ואיתו יגמרו המחשבות והשירים

ונשוב לשחק באש.

הנה-

כבר האיר פני כל המזרח...