שיסן האוזן

אני תוהה אם יש פה דוברי גרמנית

השעה שהציפורים אוהבות

די, זה כואב לי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה