לפעמים אני מתלבטת

אם הייתי מוותרת על הקשיים

המשברים ששברו אותי.

הרי בסופו של דבר

מכוחם נבנתי

בעזרתו יתברך..