שימי ידך בידי

עיצמי עיניים

אני אוליך אותך באהבתי

למקום שנפגשים שמים ומים

 

ובאהבתי אוליך אותך

אל שתיקות מבורכות

אל גלים מתנפצים

אל מקור הדמעות

 

ולאור ירח חסר

לך אספר

את סוד אהבתי

אלייך...