צל עובר

אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר כחציר יבש וכציץ נובל וכצל עובר וכענן כלה וכרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום יעוף

תפילת בוקר

צל מאלהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה