כשפריחה נגלת באצבעותיי

אינני רוגזת כלל

סימן ראשון הוא לבואה

של העונה הברוכה

עונת הפריחה...