וּכְּשְמְתַעְתְעִים בַּנוּ הַמַיִם

שוֹבְרִים אוֹתִיוֹת מְרַצְדוֹת עַל קִירוֹת בֵּטוֹן,

אַנוּ עוֹצְמִים אֵת עֵינֵנוּ הַשוֹרְפוֹת

וּמְנַסִים לְהִיזַכֵר,

מַדוּעַ זֵה רַצִינוּ לִטְבּוֹל בַּעוֹמֵק,

לִשְבּוֹר בְּהַמוֹנֵי שִבְרֵי בְּדוֹלַח

אֵת רְאִי שַלְוַת הַמַיִם

וְאֵיך שֵלֹא רַצִינוּ לְהַבִּיט בַּנוּ שְטוּחִים

וְשַבְּלוֹנִים בְּשֵמֵש צָהַרַיים מָבְהִיקַה.

 

וְלְעִיתִים מְבַעַבַּעַת בַּנוּ הַשְאֵלַה,

שֵאֵיך זֵה שֵלֹא הִזְהִירוּ אוֹתַנוּ,

עַל קוֹר הַמַעַיַין וְהַטוֹהַר הַצוֹרֵב.

עַל שִבְרֵי הַפַּנִים וְהַמִילִים

שֵהִתְפַּזְרוּ לַנוּ בַּקַרְקַעִית הַמְבוּלְבֵּלֵת.

עַל הִשְתַקְפוּתֵנוּ הַאַבוּדַה

שֵלֹא תַחְזוֹר עַד שֵנִמְצַא מַנוֹחַ לְרַגְלֵנוּ.

וַישְקוֹטוּ הַמַים.