השמים הפכו חלודים חלודים

והשמש כוסתה בצעיף עננים

במורד הרחוב משחקים ילדים,

עוד עיניהם מבריקות.

והלילה הזה. הצלילים החדים

של בכי וצחוק, ודלתות השכנים

הסגורות עוד יעידו כאלף עדים –

לא נשמעו צעקות.

הלילה הזה יאלמו יחידים

ושקט גדול יעטוף המונים,

קורבן של ציבור ועולות ותמידים

וסכינים נשחקות.

כי זו סגולתם של לילות בודדים:

קול מוות וצחוק זה לזה נענים

מביטים זה בזה ובראשם מנידים –

הלילה הזה

שתיקות.