,היו פעם רגעי קסם שכאלו

יכולתי לגעת

למשש

עכשיו בעולם של קוים מדויקים

הדשא מסביבי גדל במסגרות

בין כל הגגות המשופעים

.ורחובות הריק עד אין סוף

 

אני כמהה אל המולת הבנינים

אל הילד שנפל מאופניו

אל האמת ההיא

שם על המדרגות

עם העשן והשיער המזויף

 

 

 

 

נכתב מרחוק מאוד בגעגוע צורב אל הארץ הזאת