במקומות שאין בהם את הכוח

ואין בם מתום,

התהלכתי בשלווה מנבאת פורענות.

לפנות ערב השקיתי את זרעי האמונה

רציתי להדליק את האורות למען

לא יכבה

זיוום של הכוכבים.

 

במקומות שאין בהם את הכוח

היה קצת קשה לדבר

כיבו את השמים והכריזו חשכה.