ואני חשבתי שכך זה ימשך תמיד

וכך גם האמנתי שרק בידי היכולת לשנות

ואז הבנתי שאינני לבד

ורק קיויתי שיהיה זה לעד.

ואני ציפיתי ונותרתי פעורה,

ואני גיליתי שהיא מתוקה וגם קצת מרה

על תיליה בניתי,ראיתי ,חיכיתי

ובסוף שיוויתי

ואין היא זרה.