לא חזרתי מן המסע הזה
זאת אשליית גופי אשר חזר
עיני נותרו בהרפתקות הגעש
בשפה זרה, ובדוכנים זולים
כעת
זאת רק ידי אשר מושטת
האבק בנעליי עודנו שם