לעיתים אני עוזב ליום-יומיים לעיתים יותר התוצאה- נכתבה מראש שאגלה את חדרי מבולגן כשהיה ואולי ספרים מסוימים למדו להסתתר בזמן שדפדפתי בחדרים זרים אולי פספסתי צורות חדשות שהאי-סדר עיצב בהעדרי מליוני חלקיקי-אבק שלא ישובו לעולם לא אכיר לא כמו אתמול