ילדת מדבר

מטיילת הרבה וכותבת קצת

בראשית (תל עזקה)

ילדוּת (סוסיא)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה