ילדת מדבר

מטיילת הרבה וכותבת קצת

התבוננות (ערד)

צלליות (סוסיא)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה