אני כותב את שארית יומי על דף כחול. וכשאבוא במרומים יהיה מונח לפני העליון ויקרא משיריי. על זאת תקבל כך ועל זאת כך והנה זו ששברת את ליבה אך הנה מעשה צדקה ופה הרהור עבירה. כך, כשעובר אחר דברי הימים ימיר את הכל ב אהדת קוראים.