* ברכב אש, וסוסי אש ליל שבת חדר של בת באפלולית האדומה משתרעת מיטתה הריקה של תינוקת שפעם אהבתי והיא הספר הפתוח לפניי, ואינני קוראו. מתחתי בדומיית ברכת-ירח מהלך לו זוג אוהבים ברוסית ובתוכי, בחשיכה אחרת מים רבים לא יוכלו לכבות ונערות לא ישטפו