גְלוֹף בְשִׁידְרַת אַלוֹן

אוֹתִיוֹת שְׁמוֹ הַמְיוּחַד

מַטֵה אַשֵׁר יִשְׁמוֹר יְצִיבוּתְךָ.

הַנִיחֵהוּ לְיַד הַפֵּתַח, שַׂם רוֹבֵץ

מַעַטֵה שְׁאִיפוֹת טוּב

לסוֹכַךָ מִשַׁוַועוֹת

אֵלוּ שְׁאֵינַם מַבִינִים עוֹבְרֵי דְרַכִים.

הִנֵה שׂקָקְתִי עַבוּרְךָ-

מַאַפֶה "אֵכוֹל אוֹתִי"

לְעִיתֵי פִּקְפּוּק-יְכוֹלֵת

וּמַשׁקֵה "שׁתֵה אוֹתִי"

לִזְמַנֵי עוֹצֵם יַדְךָ.

לִכְשֵׁתֵּצֵא, אַשַׁלֵח בְּעִקְבוֹתֵיךָ

שְׁעִיוֹת חֵרֵש לְשַׁלְוַות אַכִילֵס

לִכְשֵׁתֵּצֵא, אוּכַל לַחוּשׁ מְעַט מִזוֹ שֶלִי.

 

כַּעֵת לֵךְ,

וּלְמַד מְנִסְיוֹן נְצִיבַה.

לֵךְ,

וְהֵיֵה מְאוּשַׁר.