את יודעת על מה אני מדבר, הרי רק אתמול דמעה נשרה מלחייך ונישקתי. טעמך- מלוח ובפיך אין בשורה. מה הטעם במילים היוצאות אל החלל הפתוח ללא כלוב הגנה שישמור, שלא יתפוגגו כן, כי עוד אתמול שאלתי לפשר הסימן ואת- שותקת.