(ושוב אני כאן.ושוב אני מתנפצת לאלפי הרסיסים שחשבתי שלא יתנפצו יותר.ושוב אני מגלה מחדש, בכמה כאב צריך לאסוף כל רסיס) אז נאנחת באיטיות, בחוסר ברירה מוחלט, מתכופפת וגוחנת לאסוף עוד רסיס, שנפל חלל בתוך הריק שבתוכי. אותו רסיס, שפעם היה חלק מהפאזל השלם שהרכיב אותי, ואותך, ואותנו, נהפך לאבן שחתכה לי את הוריד, והשאירה אותי מדממת.      בגללך