ודיברנו על תנועות. וניתחנו שפת-גוף. וסיפרו על רגליים שאומרות אומץ, ולימדו על ידיים מקרבות, ואני יושבת פה, לבד, אחרי הכל, מנתחת כל מילה. כל תנועה, כל הברה, את שפת הגוף שלך, ומי ילמד אותי את שפת-הגוף של האהבה?