* בעצם רוצה רק ענף ‏ לאחוז בבטחה בשטף נהר החיים.‏ ובינתיים נסחף מצד לצד ותוך כך מחזיק בכל הבא,‏ בכל שורש, בכל פרח,‏ עד היכן שידי מגעת,‏ מחזיק חזק,‏ מנסה, רק מנסה.‏ ומייד, זורק הצדה,‏ שמא ‏ יגבר הזרם ואני אזרק הצידה ואשאר שוב לבד.‏