היכן אני עומד? שאלתי ללא מענה. למה אנשים בתל אביב לא מתיחסים אלי? גם זו שאלה. איך מגיעים לדיזנגוף? ואף אחד לא עונה לי. למה? שוב אני שואל. בסך הכל אני רוצה להגיע, מה לא ברור? ומסתבר שזה לא ברור כל כך. אז פשוט צעקתי בקול: !!!help me !!dizengof ואז כולם התחילו לעזור לי. מסקנות: או שמתיחסים פה רק כשצועקים, או שמתיחסים פה רק לתיירים.