ירושלים

אותך ראיתי בדמדומי ערבית, מאורת כשחרית.

אדרת קטיפה אדומה כארגמן עלייך נפרסה,

וכתם טהור פז עלייך מאיר כנזר המלכות אשר על מצחך.

שרשרת של אבנים יקרות מונחות על צווארך,

מונחות כחומה בצורה.

 השומרת על ליבך, על שריד מקדשך.

 

רוצה אני לשוב ולחזות בשובו אלייך,

בשובו אלייך אם קהל המון חוגג ושמח.

רוצה את אותו כבר כאן איתך,

רוצה אותו,

את מלך המשיח...