בזמן שאת מחכה לסופריטו
סוֹפרן ואַלט מתנגנים
בירה ומאלט מוגשים

"עם חטיף רץ בבקשה"
קריצה- קורצה- החומר טוב.

שומעת? זה היופי שבג'אז
את לא מבינה
אני מתרגז

לגימה, לעיסה מתקדמת
השעה כך עוברת
שתיקה מתנגנת ב

סופריטו סופרן ואלט
שלוק אחרון ונמאלט.