אין לך עיניים! אני צועק וצועק כאילו אין מחר. אבל הן אינן. עיגולים שחורים עם חלל חסר בוהות עצובות חסרות חיים.