את. נותנת את הכל. השביר הזה
עוד בטרם התאחו חלקים-
נעשה מחוספס.
מרגישה?

כשהייתי ורצתי לעבר הים
על מ-חשבתי- חשבתי אותך
רציתי- בך ולקחתי מעט מן הים אל גרוני.

בתתך לי את ידך
נישואי ניסויים לא צפויים בקולך
נשמעת סדיקה. ובכינו.