תחת רקיע אין סופי ומכוכב כְרו לי קבר שבו אשכב חייתי בשמחה ואמות בעונג רב וזוהי לי צוואה; וזהו אשר תספדוני שם: נטמן פה אדם שלשכב כאן חלם; שב לו המלח, שב מן הים ושב הצייד מהגבעה. Under the wide and starry sky, Dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, And I laid me down with a will. This be the verse you grave for me: Here he lies where he longed to be; Home is the sailor, Home from the sea, And the hunter home from the hill