היא חשבה שדווקא בין כל הבובות

,הורודות האלה

,תיווצר איזו ילדות

שאולי תמונות ימציאו לה

.את כל שנות הבדידות

 

כי חיוכים מזויפים היא ראתה זה מכבר

ושמחה שנראית כמו עשויה מקרטון

ושיער משוח בבלונד מבריק

.כמו עינים מתות שנגזרו מעיתון

 

וביום הולדתה היא בוהה לה

 בורוד

מתפלאת איך זה מרגיש כה אכזר

כה לבד

איך לא ניצת בה שום תום

 

.והיא בת שלוש עשרה בלבד