סתום סתום ת'פה אל תפתח רק אם נבקש דרוש דרוש את דרשתך בבית המדרש העזוב ספר סיפוריך שוטה עלוב רק אל תטיף לנו איך לכתוב את מהלך חיינו.