"אין לי ירח בלב" היא מתלוננת באוזניי "אין לי זריחה או שקיעה ילד, פרח, שוקולד". אנחנו יושבים על הקצה ומלקקים ארטיק של שבת. "אין כבר חוש ריח" היא ממשיכה ומשב הרוח מכה על גבינו. אומרים שהרוח מביאה עימה מתנות ממקומות רחוקים. אני קיבלתי שפעת.